کنکوری دات آی آر

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96 | کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون


درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%88 %D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1 %D9%88 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C 95 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸

 

در خصوص معرفی رشته آمار و کاربرد ها و هدف از این رشته باید به اطلاعتان برسانیم که هدف این رشته کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی می باشد.ضمن اینکه امکان ادامه تحصیل در رشته آمار و کاربرد ها تا مقطع دکتری نیز وجود خواهد داشت. توجه داشته باشید که مشاهده نمونه کارنامه های رشته آمار و کاربردها می تواند در انتخاب رشته کنکور ۹۶ تاثیر مثبتی داشته باشد.بنابراین اگر شما هم قصد تحصیل در رشته آمار را دارید در ادامه مطلب می توانید چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶ که در اختیارتان قرار داده ایم را مشاهده نمایید.در صورت تمایل می توانید برای انجام انتخاب رشته کنکور ریاضی ۹۶ با مشاوران ما مشورت نمایید.

کارنامه قبولی رشته آمار دانشگاه سراسری تهران منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۳۰۴۵
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۶۲%
عربی۵۰%
معارف۸۵%
زبان۴۴%
ریاضیات۳۳%
فیزیک۳۷%
شیمی۲۷%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری تهران منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۴۲۰۶
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۳%
عربی۲۲%
معارف۷۵%
زبان۳۵%
ریاضیات۱۷%
فیزیک۲۸%
شیمی۲۳%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری تهران  منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۲۶۱۰
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۳%
عربی۶۰%
معارف۴۲%
زبان۸۳%
ریاضیات۱۹%
فیزیک۶%
شیمی۱۸%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۳۱۰۶ 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۴%
عربی۴۹%
معارف۶۸%
زبان۷۴%
ریاضیات۲۲%
فیزیک۳۸%
شیمی۲۹%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۵۴۴۶
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۵۹%
عربی۶۶%
معارف۷۴%
زبان۶۰%
ریاضیات۱۱%
فیزیک۱۰%
شیمی۱۸%

کارنامه  قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۶۵۲۲
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۶۶%
عربی۲۵%
معارف۵۲%
زبان۶۳%
ریاضیات۱۷%
فیزیک۱۶%
شیمی۲۶%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۷۱۲۱ 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۵%
عربی۱۵%
معارف۶۰%
زبان۳۷%
ریاضیات۲۲%
فیزیک۲۴%
شیمی۱۵%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۶۳۸۸
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۹%
عربی۱۶%
معارف۵۷%
زبان۲۳%
ریاضیات۸%
فیزیک۷%
شیمی۵%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری علامه طباطبایی منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۶۹۶۸
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۵۳%
عربی۲۴%
معارف۳۱%
زبان۵۶%
ریاضیات۲۶%
فیزیک۳۲%
شیمی۱۵%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری  علامه طباطبایی منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۷۱۹۵
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۵%
عربی۲۷%
معارف۳۴%
زبان۶۸%
ریاضیات۱۰%
فیزیک۲۸%
شیمی۱۳%

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه  قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری علامه طباطبایی منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۳۹۲۳ 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۹%
عربی۶۳%
معارف۶۲%
زبان۱%
ریاضیات۲%
فیزیک۲۰%
شیمی۷%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۹۱۸۷ 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۷%
عربی۲۸%
معارف۷۵%
زبان۵۳%
ریاضیات۸%
فیزیک۴۰%
شیمی۱۲%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۱۳۷۲۶
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۵۱%
عربی۵۲%
معارف۵۹%
زبان۷۰%
ریاضیات۵%
فیزیک۱۰%
شیمی۷%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه  ۲ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۹۷۷۸
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۹%
عربی۳۲%
معارف۵۰%
زبان۲۴%
ریاضیات۱۲%
فیزیک۱۰%
شیمی۱۳%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۱۱۳۶۳ 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۳%
عربی۲۸%
معارف۷۴%
زبان۲۶%
ریاضیات۱۰%
فیزیک۱۶%
شیمی۵%

کارنامه  قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۷۷۹۷
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۹%
عربی۱۲%
معارف۶۵%
زبان۲۸%
ریاضیات۸%
فیزیک۲۳%
شیمی۲۳%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان  منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۵۴۸۰
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۱۴%
عربی۲۶%
معارف۴۶%
زبان-۱%
ریاضیات۸%
فیزیک۲۰%
شیمی۱۲%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری قم منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۱۶۳۵۷ 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۹%
عربی۱۶%
معارف۴۰%
زبان-۱%
ریاضیات۱۴%
فیزیک۵%
شیمی۱۸%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری قم  منطقه  ۲ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۱۶۵۸۴ رتبه کشوری : ۴۳۴۹۱
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۵%
عربی۱۴%
معارف۳۴%
زبان۰%
ریاضیات۱%
فیزیک۰٫۸%
شیمی۱۹%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری قم منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : ۱۱۹۹۷ رتبه کشوری : ۶۵۵۷۰
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۱۷%
عربی۹٫۴%
معارف۲۲%
زبان۲۴%
ریاضیات۱%
فیزیک۴%
شیمی۳%

%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶

 

مشاوره تحصیلی - ایران مشاوره - نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ - انتخاب رشته کنکور انسانی ۹۶ - انتخاب رشته کنکور ریاضی ۹۶ - انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ - انتخاب رشته دکتری ۹۶ - تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ - تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ - تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ - انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ - انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری ۹۵ – ۹۶ - مشاوره انتخاب رشته کنکور - کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶ - انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ - مشاوره انتخاب رشته دکتری - مشاوره تحصیلی تلفنی - مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد - کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری ۹۵ – ۹۶ - برنامه ریزی کنکور ۹۷ - مشاوره تلفنی کنکور - پیراپزشکی بدون کنکور - پزشکی بدون کنکور - دندانپزشکی بدون کنکور - اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی ۹۶ – ۹۷ - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۶ - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۶ - شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی - مصاحبه دکتری سراسری ۹۶ - پرستاری بدون کنکور - ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۹۶ - راهنمای دریافت امریه سربازی - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶ - شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه - حذفیات کنکور ۹۶ - منابع کنکور تجربی ۹۷ - جمع بندی کنکور ۹۶ - بهترین منابع کنکور ۹۷ - لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۶ - لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۶ - لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه پیام نور ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان - میزان شهریه دانشگاه آزاد ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه پیام نور ۹۶ کارشناسی ارشد و دکتری - کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی ۹۶  - میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد ۹۶ - بودجه بندی کنکور ۹۶ - تاریخ برگزاری کنکور ۹۶ - جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور ۹۶ - تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد - برنامه ریزی کنکور تجربی ۹۷ - میزان شهریه دانشگاه شبانه ۹۶ - دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ - مشاوره کنکور ۹۷ - اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۶ - شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا - شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان - میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت - بهترین دی وی دی های کنکور - کارنامه سبز کنکور چیست - اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری ۹۶ - کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - شرایط دکتری بدون آزمون - شرایط تحصیل پزشکی در کانادا - انتخاب رشته نهم به دهم - شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا - شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان - میزان تاثیر معدل در کنکور ۹۷ - ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ۹۷ – ۹۸ - شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون - میزان شهریه کارشناسی ارشد ۹۶ - شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم ۹۶ - ۹۷ - دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی - انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد ۹۶ - شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی - شرایط رشته های دارای تعهد خدمت - شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد - از شیمی دارویی به داروسازی - ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ۹۷ – ۹۸ - ثبت نام مدارس شاهد ۹۶ – ۹۷ - کانال تلگرام مشاوره تحصیلی - کنکور ریاضی ۹۶ - کنکور انسانی ۹۶ - آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ - کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی ۹۶ – ۹۷ - شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان ۹۶ – ۹۷ - کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ۹۵ – ۹۶ - کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ۹۵ – ۹۶ - کنکور هنر ۹۶ - کنکور منحصرا زبان ۹۶ - ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد ۹۷ - کنکور تجربی ۹۶ - اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ - اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۶ - هوشبری بدون کنکور - مامایی بدون کنکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :
رتبه قبولی کنکور , کنکور سراسری , درصد قبولی دانشگاه دولتی , نمونه کارنامه قبولی کنکور ,

بازدید : ۰ تاریخ : یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ زمان : ۸:۲۳ نویسنده : iranmoshavere نظرات ()

ارسال نظر برای این مطلبلینک منبع

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 3 بار دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاريخ : ۲ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.