کنکوری دات آی آر

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96 | کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶

 

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%88 %D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86 %D9%88 %D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA %D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C 95 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸

 

به منظور معرفی و آشنایی بیشتر شما با رشته زبان و ادبیات فارسی لازم است به اطلاعتان برسانیم که برای یافتن شغل متناسب با این رشته توانمندی هایی نظیر ویراستاری ، روزنامه نگاری ، گویندگی و خلق آثار ادبی نظم و نثر بسیار تاثیر گذار هستند. رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی گرایشی ندارد اما دانشجویان می توانند در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های ادبیات حماسی ، ادبیات غنایی ، ادبیات عرفانی ، تعلیمی و… ادامه تحصیل دهند.در صورتی که خواستار تحصیل در این رشته هستید مشاهده نمونه کارنامه های رشته زبان و ادبیات فارسی می تواند شما را در انتخاب رشته کنکور ۹۶  یاری نماید.در ادامه مطلب چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶ را در اختیارتان قرار داده ایم.

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تهران منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۶۹۹
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۶۲%
عربی۴۴%
معارف۲۶%
زبان۶۲%
ریاضی۶۱%
اقتصاد۷۲%
ادبیات تخصصی۷۳%
عربی تخصصی۳۵%
تاریخ وجغرافیا۱۵%
علوم اجتماعی۳۴%
فلسفه ومنطق۴۴%
روانشناسی۷۲%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تهران منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۳۸
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۶۷%
عربی۶۳%
معارف۷۰%
زبان۱۵%
ریاضی۶۰%
اقتصاد۸۷%
ادبیات تخصصی۸۶%
عربی تخصصی۶۳۴%
تاریخ وجغرافیا۳۷%
علوم اجتماعی۶۴%
فلسفه ومنطق۲۰%
روانشناسی۹۱%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تهران منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۵۵۹
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۶%
عربی۲۰%
معارف۲۵%
زبان۷%
ریاضی۱۰%
اقتصاد۱۸%
ادبیات تخصصی۳۳%
عربی تخصصی۱۴%
تاریخ وجغرافیا۲۴%
علوم اجتماعی۲۲%
فلسفه ومنطق۲۸%
روانشناسی۱۷%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۴۳۵
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۳%
عربی۴۴%
معارف۴۳%
زبان۲۰%
ریاضی۴۹%
اقتصاد۹۴%
ادبیات تخصصی۵۰%
عربی تخصصی۴۷%
تاریخ وجغرافیا۳۰%
علوم اجتماعی۵۲%
فلسفه ومنطق۳۰%
روانشناسی۷۰%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۳۱۴۶ رتبه کشوری : ۱۰۲۸۲
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۵%
عربی۲۴%
معارف۱۸%
زبان۱۷%
ریاضی۰%
اقتصاد۳۸%
ادبیات تخصصی۲۳%
عربی تخصصی۲۰%
تاریخ وجغرافیا۱۰%
علوم اجتماعی۱۲%
فلسفه ومنطق۲۵%
روانشناسی۷۶%

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۷۵۵
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۲%
عربی۴۵%
معارف۴۷%
زبان۰%
ریاضی۹%
اقتصاد۶۵%
ادبیات تخصصی۳۲%
عربی تخصصی۳۰%
تاریخ وجغرافیا۱۵%
علوم اجتماعی۱۴%
فلسفه ومنطق۱۵%
روانشناسی۷۱%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۳۰۴
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۰%
عربی۶۷%
معارف۴۸%
زبان۷%
ریاضی۲۷%
اقتصاد۵۸%
ادبیات تخصصی۳۸%
عربی تخصصی۵۰%
تاریخ وجغرافیا۱۴%
علوم اجتماعی۳۹%
فلسفه ومنطق۲۳%
روانشناسی۷۶%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۹۴۴
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۳%
عربی۲۷%
معارف۴۶%
زبان۴%
ریاضی۲۴%
اقتصاد۳۸%
ادبیات تخصصی۲۷%
عربی تخصصی۱۷%
تاریخ وجغرافیا۲۳%
علوم اجتماعی۱۰%
فلسفه ومنطق۱۵%
روانشناسی۶۶%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۳۵۲ رتبه کشوری : ۲۱۴۲
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۵۸%
عربی۶۳%
معارف۲۸%
زبان۱%
ریاضی۰%
اقتصاد۴۹%
ادبیات تخصصی۶۳%
عربی تخصصی۶۷%
تاریخ وجغرافیا۱۹%
علوم اجتماعی۴۴%
فلسفه ومنطق۲۲%
روانشناسی۸۶%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری یزد منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۲۹۳
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۴%
عربی۳۶%
معارف۲۷%
زبان۳۶%
ریاضی۱۰%
اقتصاد۲۰%
ادبیات تخصصی۴۳%
عربی تخصصی۴۹%
تاریخ وجغرافیا۷%
علوم اجتماعی۴۷%
فلسفه ومنطق۱۴%
روانشناسی۹۱%

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری یزد منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۵۰۳۸
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۳%
عربی۶%
معارف-۲%
زبان۵%
ریاضی۵%
اقتصاد۴۵%
ادبیات تخصصی۳۰%
عربی تخصصی۱۷%
تاریخ وجغرافیا۴۸%
علوم اجتماعی۱۴%
فلسفه ومنطق۸%
روانشناسی۴۹%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه  ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۲۷۴
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۸%
عربی۴۲%
معارف۳۴%
زبان۲%
ریاضی۱۷%
اقتصاد۶۹%
ادبیات تخصصی۴۳%
عربی تخصصی۵۰%
تاریخ وجغرافیا۲۵%
علوم اجتماعی۵۵%
فلسفه ومنطق۱۲%
روانشناسی۷۶%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۴۸۴۶
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۲%
عربی۲۶%
معارف۱۲%
زبان۰%
ریاضی۲%
اقتصاد۵۴%
ادبیات تخصصی۱۸%
عربی تخصصی۳۰%
تاریخ وجغرافیا۲۶%
علوم اجتماعی۱۴%
فلسفه ومنطق۷%
روانشناسی۵۷%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری اصفهان  منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۸۶۷
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۹%
عربی۴۶%
معارف۴۵%
زبان۲۷%
ریاضی۸%
اقتصاد۵۴%
ادبیات تخصصی۴۲%
عربی تخصصی۵۲%
تاریخ وجغرافیا۲۵%
علوم اجتماعی۱۷%
فلسفه ومنطق۹%
روانشناسی۷۹%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری گیلان  منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۳۷۴ 
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۵۴%
عربی۴۰%
معارف۲۲%
زبان۵۵%
ریاضی۴%
اقتصاد۲۹%
ادبیات تخصصی۴۶%
عربی تخصصی۳۷%
تاریخ وجغرافیا۲۴%
علوم اجتماعی۳۹%
فلسفه ومنطق۳%
روانشناسی۵۹%

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری گیلان منطقه  ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۸۷۸۷
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۵%
عربی۹%
معارف۱۹%
زبان۱۴%
ریاضی-۱%
اقتصاد۲۴%
ادبیات تخصصی۲۵%
عربی تخصصی۲۵%
تاریخ وجغرافیا۱۰%
علوم اجتماعی۲۷%
فلسفه ومنطق۴%
روانشناسی۲۴%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تبریز منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۲۵۲
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۶%
عربی۳۲%
معارف۲۶%
زبان۳%
ریاضی۱۴%
اقتصاد۶۳%
ادبیات تخصصی۱۶%
عربی تخصصی۳۵%
تاریخ وجغرافیا۱۳%
علوم اجتماعی۲۴%
فلسفه ومنطق۱۴%
روانشناسی۶۴%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تبریز منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۵۷۸۵
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۰%
عربی۱۹%
معارف۲۵%
زبان۱%
ریاضی۵%
اقتصاد۵۲%
ادبیات تخصصی۲۴%
عربی تخصصی۲۷%
تاریخ وجغرافیا۲۰%
علوم اجتماعی۹%
فلسفه ومنطق-۱%
روانشناسی۶۱%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تبریز منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۸۵۰۹
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۵%
عربی۱۵%
معارف۳۲%
زبان۸%
ریاضی-۱%
اقتصاد۲۷%
ادبیات تخصصی۱۶%
عربی تخصصی۴%
تاریخ وجغرافیا۲۵%
علوم اجتماعی۱۷%
فلسفه ومنطق۲۶%
روانشناسی۴۹%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری قم منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۵۱۳۱
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۷%
عربی۳۰%
معارف۲۳%
زبان۱%
ریاضی-۲%
اقتصاد۴۵%
ادبیات تخصصی۲۵%
عربی تخصصی۲۲%
تاریخ وجغرافیا۴۴%
علوم اجتماعی۴۲%
فلسفه ومنطق۹%
روانشناسی۵۹%

%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

 

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

 

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶

 

 

مشاوره تحصیلی - ایران مشاوره - نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ - انتخاب رشته کنکور انسانی ۹۶ - انتخاب رشته کنکور ریاضی ۹۶ - انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ - انتخاب رشته دکتری ۹۶ - تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ - تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ - تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ - انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ - انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری ۹۵ – ۹۶ - مشاوره انتخاب رشته کنکور - کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶ - انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ - مشاوره انتخاب رشته دکتری - مشاوره تحصیلی تلفنی - مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد - کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری ۹۵ – ۹۶ - برنامه ریزی کنکور ۹۷ - مشاوره تلفنی کنکور - پیراپزشکی بدون کنکور - پزشکی بدون کنکور - دندانپزشکی بدون کنکور - اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی ۹۶ – ۹۷ - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۶ - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۶ - شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی - مصاحبه دکتری سراسری ۹۶ - پرستاری بدون کنکور - ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۹۶ - راهنمای دریافت امریه سربازی - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶ - شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه - حذفیات کنکور ۹۶ - منابع کنکور تجربی ۹۷ - جمع بندی کنکور ۹۶ - بهترین منابع کنکور ۹۷ - لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۶ - لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۶ - لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه پیام نور ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان - میزان شهریه دانشگاه آزاد ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه پیام نور ۹۶ کارشناسی ارشد و دکتری - کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی ۹۶  - میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد ۹۶ - بودجه بندی کنکور ۹۶ - تاریخ برگزاری کنکور ۹۶ - جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور ۹۶ - تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد - برنامه ریزی کنکور تجربی ۹۷ - میزان شهریه دانشگاه شبانه ۹۶ - دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ - مشاوره کنکور ۹۷ - اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۶ - شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا - شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان - میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت - بهترین دی وی دی های کنکور - کارنامه سبز کنکور چیست - اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری ۹۶ - کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - شرایط دکتری بدون آزمون - شرایط تحصیل پزشکی در کانادا - انتخاب رشته نهم به دهم - شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا - شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان - میزان تاثیر معدل در کنکور ۹۷ - ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ۹۷ – ۹۸ - شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون - میزان شهریه کارشناسی ارشد ۹۶ - شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم ۹۶ - ۹۷ - دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی - انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد ۹۶ - شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی - شرایط رشته های دارای تعهد خدمت - شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد - از شیمی دارویی به داروسازی - ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ۹۷ – ۹۸ - ثبت نام مدارس شاهد ۹۶ – ۹۷ - کانال تلگرام مشاوره تحصیلی - کنکور ریاضی ۹۶ - کنکور انسانی ۹۶ - آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ - کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی ۹۶ – ۹۷ - شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان ۹۶ – ۹۷ - کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ۹۵ – ۹۶ - کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ۹۵ – ۹۶ - کنکور هنر ۹۶ - کنکور منحصرا زبان ۹۶ - ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد ۹۷ - کنکور تجربی ۹۶ - اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ - اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۶ - هوشبری بدون کنکور - مامایی بدون کنکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :
کارنامه قبولی کنکور , تراز قبولی کنکور , درصد قبولی کنکور ,

بازدید : ۰ تاریخ : یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ زمان : ۹:۲۱ نویسنده : iranmoshavereنظرات ()

ارسال نظر برای این مطلب

 

 

لینک منبع

به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 32 بار دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاريخ : ۱ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.