کنکوری دات آی آر

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96 | کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون


درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%88 %D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C 95 %E2%80%93 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸

 

اگر قصد تحصیل در رشته علوم سیاسی را دارید لازم است بدانید که هدف این رشته بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می باشد و این رشته آگاهی و دانش اجتماعی ,کارکرد اصول و قواعد حاکم برروابط میان نیروهای اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کارکرد آنها را آموزش می دهد.فارغ التحصیلان این رشته می توانند در وزارت کشور، وزارت امور خارجه و یا مطبوعات به فعالیت بپردازند.در صورتی که خواستار تحصیل در این رشته هستید مشاهده نمونه کارنامه های رشته علوم سیاسی می تواند در انتخاب رشته کنکور ۹۶ تاثیر گذار باشد.در ادامه مطلب چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶ را در اختیارتان قرار داده ایم.در صورت تمایل می توانید انتخاب رشته کنکور انسانی ۹۶ خود را به مشاوران ما بسپارید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری تهران منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۳۹۵
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۶۶%
عربی۵۶%
معارف۵۲%
زبان۴۰%
ریاضی۲۷%
اقتصاد۸۵%
ادبیات تخصصی۶۷%
عربی تخصصی۶۵%
تاریخ وجغرافیا۵۵%
علوم اجتماعی۴۷%
فلسفه ومنطق۳۴%
روانشناسی۷۴%

 

رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری تهران منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۷۵۵
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۵۲%
عربی۲۲%
معارف۴۰%
زبان۷%
ریاضی۳۰%
اقتصاد۶۳%
ادبیات تخصصی۲۲%
عربی تخصصی۱۰%
تاریخ وجغرافیا۴۶%
علوم اجتماعی۴۴%
فلسفه ومنطق۵۴%
روانشناسی۸۷%

 

کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری تهران منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۳۸۸۹
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۰%
عربی۱۲%
معارف۲۱%
زبان۰%
ریاضی۶%
اقتصاد۳۴%
ادبیات تخصصی۲۴%
عربی تخصصی۱۴%
تاریخ وجغرافیا۲۴%
علوم اجتماعی۳۰%
فلسفه ومنطق۸%
روانشناسی۷۶%

 

درصد و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری علامه طباطبایی -تهران  منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۹۸۷
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۴%
عربی۵۹%
معارف۴۰%
زبان۸%
ریاضی۱۰%
اقتصاد۶۱%
ادبیات تخصصی۴۴%
عربی تخصصی۴۲%
تاریخ وجغرافیا۱۴%
علوم اجتماعی۴۷%
فلسفه ومنطق۳۱%
روانشناسی۶۰%

 

درصد قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری علامه طباطبایی -تهران  منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۵۸۹
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۸%
عربی۳۸%
معارف۳۱%
زبان۲۳%
ریاضی۲۰%
اقتصاد۴۰%
ادبیات تخصصی۲۷%
عربی تخصصی۴۰%
تاریخ وجغرافیا۳۴%
علوم اجتماعی۲۴%
فلسفه ومنطق۲۸%
روانشناسی۶۷%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری  علامه طباطبایی -تهران منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۴۱۱۱
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۱۰%
عربی۲۷%
معارف۳۸%
زبان۷%
ریاضی۵%
اقتصاد۲۳%
ادبیات تخصصی۲۰%
عربی تخصصی۲۹%
تاریخ وجغرافیا۳۴%
علوم اجتماعی۵۴%
فلسفه ومنطق۱۳%
روانشناسی۲۶%

رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۰۳۷
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۵۶%
عربی۳۸%
معارف۷۰%
زبان۱%
ریاضی۱۲%
اقتصاد۶۵%
ادبیات تخصصی۴۴%
عربی تخصصی۳۷%
تاریخ وجغرافیا۲۹%
علوم اجتماعی۴۰%
فلسفه ومنطق۲۳%
روانشناسی۷۰%

 

کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۳۳۴۴
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۱۹%
عربی۲۷%
معارف۳۶%
زبان۲%
ریاضی۴%
اقتصاد۴۳%
ادبیات تخصصی۴۶%
عربی تخصصی۴۵%
تاریخ وجغرافیا۳۱%
علوم اجتماعی۲۰%
فلسفه ومنطق۴%
روانشناسی۵۱%

 

درصد و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۴۴۹
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۴۱%
عربی۱۴%
معارف۱۲%
زبان۱۱%
ریاضی۲۰%
اقتصاد۸۳%
ادبیات تخصصی۴۳%
عربی تخصصی۲۰%
تاریخ وجغرافیا۱۵%
علوم اجتماعی۱۶%
فلسفه ومنطق۱۲%
روانشناسی۵۷%

 

درصد قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری فردسی مشهد منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۵۹۶
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۳%
عربی۲۸%
معارف۶۵%
زبان۱۴%
ریاضی۱۵%
اقتصاد۳۸%
ادبیات تخصصی۴۹%
عربی تخصصی۲۰%
تاریخ وجغرافیا۸%
علوم اجتماعی۴۶%
فلسفه ومنطق۲۲%
روانشناسی۸۴%

 

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری فردسی مشهد منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۳۲۹۰
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۱۱%
عربی۳۰%
معارف۴۶%
زبان۰%
ریاضی۵%
اقتصاد۴۱%
ادبیات تخصصی۲۰%
عربی تخصصی۳۱%
تاریخ وجغرافیا۴۲%
علوم اجتماعی۵۴%
فلسفه ومنطق۱۳%
روانشناسی۶۶%

 

رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری فردسی مشهد منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۹۱۴
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۱۸%
عربی۳۱%
معارف۳۵%
زبان۲۲%
ریاضی۵%
اقتصاد۱۲%
ادبیات تخصصی۲۶%
عربی تخصصی۱۴%
تاریخ وجغرافیا۳۳%
علوم اجتماعی۳۶%
فلسفه ومنطق۲۴%
روانشناسی۵۷%

 

کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شاهد تهران منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۱۷۳۵
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۵%
عربی۲۸%
معارف۲۰%
زبان۳%
ریاضی۱۷%
اقتصاد۵۶%
ادبیات تخصصی۴۲%
عربی تخصصی۳۵%
تاریخ وجغرافیا۳۶%
علوم اجتماعی۲۴%
فلسفه ومنطق۳۶%
روانشناسی۵۴%

 

درصد و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری اصفهان منطقه ۱ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۰۱۳
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۰%
عربی۳۲%
معارف۳۱%
زبان۱۵%
ریاضی۱۹%
اقتصاد۶۳%
ادبیات تخصصی۳۴%
عربی تخصصی۳۵%
تاریخ وجغرافیا۲۹%
علوم اجتماعی۲۷%
فلسفه ومنطق۱۸%
روانشناسی۴۹%

 

درصد قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری مازنداران منطقه  ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۵۳۷۷
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۸%
عربی۲۲%
معارف۴۵%
زبان۵۶%
ریاضی۰%
اقتصاد۴۰%
ادبیات تخصصی۱۷%
عربی تخصصی۱۹%
تاریخ وجغرافیا۲۹%
علوم اجتماعی۸%
فلسفه ومنطق۱۱%
روانشناسی۳۹%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری مازندران منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۷۸۹۵
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۹%
عربی۹%
معارف۲%
زبان-۳%
ریاضی-۱%
اقتصاد۴۹%
ادبیات تخصصی۲۸%
عربی تخصصی-۱%
تاریخ وجغرافیا۵۲%
علوم اجتماعی۱۷%
فلسفه ومنطق۱۱%
روانشناسی۵۴%

 

رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری یزد منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۲۹۱۷
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۳%
عربی۵۹%
معارف۳۴%
زبان۳%
ریاضی۱%
اقتصاد۴۵%
ادبیات تخصصی۴۶%
عربی تخصصی۴۴%
تاریخ وجغرافیا۲۰%
علوم اجتماعی۴۴%
فلسفه ومنطق۵%
روانشناسی۸۲%

 

کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری یزد منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۹۲۰۱
نام درس درصد
ادبیات فارسی۱۷%
عربی۱۴%
معارف۲۷%
زبان۹%
ریاضی-۶%
اقتصاد۳۸%
ادبیات تخصصی۲۶%
عربی تخصصی۸%
تاریخ وجغرافیا۱۰%
علوم اجتماعی۵۲%
فلسفه ومنطق۱۵%
روانشناسی۵۶%

 

درصد و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه ۲ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۴۴۸۹
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۳۰%
عربی۲۴%
معارف۲۶%
زبان۳%
ریاضی۱۵%
اقتصاد۲۷%
ادبیات تخصصی۳۵%
عربی تخصصی۱۴%
تاریخ وجغرافیا۲۰%
علوم اجتماعی۱۱%
فلسفه ومنطق۱۵%
روانشناسی۴۶%

 

درصد قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه ۳ سال ۹۵ – ۹۶

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : ۴۵۸۰
نام درسدرصد
ادبیات فارسی۲۳%
عربی۵۹%
معارف۳۰%
زبان-۱%
ریاضی-۵%
اقتصاد۵%
ادبیات تخصصی۴۵%
عربی تخصصی۲۵%
تاریخ وجغرافیا۲۸%
علوم اجتماعی۲۹%
فلسفه ومنطق۱۸%
روانشناسی۴۷%

 

%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی ۹۵ – ۹۶

 

مشاوره تحصیلی - ایران مشاوره - نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ - انتخاب رشته کنکور انسانی ۹۶ - انتخاب رشته کنکور ریاضی ۹۶ - انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ - انتخاب رشته دکتری ۹۶ - تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ - تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ - تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ - انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ - انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری ۹۵ – ۹۶ - مشاوره انتخاب رشته کنکور - کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری ۹۵ – ۹۶ - انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ - مشاوره انتخاب رشته دکتری - مشاوره تحصیلی تلفنی - مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد - کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری ۹۵ – ۹۶ - برنامه ریزی کنکور ۹۷ - مشاوره تلفنی کنکور - پیراپزشکی بدون کنکور - پزشکی بدون کنکور - دندانپزشکی بدون کنکور - اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی ۹۶ – ۹۷ - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۶ - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۶ - شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی - مصاحبه دکتری سراسری ۹۶ - پرستاری بدون کنکور - ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی ۹۶ - راهنمای دریافت امریه سربازی - ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶ - شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه - حذفیات کنکور ۹۶ - منابع کنکور تجربی ۹۷ - جمع بندی کنکور ۹۶ - بهترین منابع کنکور ۹۷ - لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور ۹۶ - لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد ۹۶ - لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه پیام نور ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان - میزان شهریه دانشگاه آزاد ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه پیام نور ۹۶ کارشناسی ارشد و دکتری - کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی ۹۶  - میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد ۹۶ - بودجه بندی کنکور ۹۶ - تاریخ برگزاری کنکور ۹۶ - جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور ۹۶ - تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد - برنامه ریزی کنکور تجربی ۹۷ - میزان شهریه دانشگاه شبانه ۹۶ - دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ - مشاوره کنکور ۹۷ - اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۶ - شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا - شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان - میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد ۹۶ - میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت - بهترین دی وی دی های کنکور - کارنامه سبز کنکور چیست - اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری ۹۶ - کارت ورود به جلسه کنکور سراسری ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - شرایط دکتری بدون آزمون - شرایط تحصیل پزشکی در کانادا - انتخاب رشته نهم به دهم - شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا - شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان - میزان تاثیر معدل در کنکور ۹۷ - ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ۹۷ – ۹۸ - شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون - میزان شهریه کارشناسی ارشد ۹۶ - شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم ۹۶ - ۹۷ - دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی - انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد ۹۶ - شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی - شرایط رشته های دارای تعهد خدمت - شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد - از شیمی دارویی به داروسازی - ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی ۹۷ – ۹۸ - ثبت نام مدارس شاهد ۹۶ – ۹۷ - کانال تلگرام مشاوره تحصیلی - کنکور ریاضی ۹۶ - کنکور انسانی ۹۶ - آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ - کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد ۹۵ – ۹۶ - تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی ۹۶ – ۹۷ - شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان ۹۶ – ۹۷ - کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ۹۵ – ۹۶ - کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ۹۵ – ۹۶ - کنکور هنر ۹۶ - کنکور منحصرا زبان ۹۶ - ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد ۹۷ - کنکور تجربی ۹۶ - اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ - اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۶ - هوشبری بدون کنکور - مامایی بدون کنکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :
نمونه کارنامه قبولی کنکور , درصد قبولی کنکور سراسری , رتبه قبولی دانشگاه دولتی ,

بازدید : ۰ تاریخ : یکشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ زمان : ۹:۸ نویسنده : iranmoshavere نظرات ()

ارسال نظر برای این مطلبلینک منبع

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 7 بار دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاريخ : ۱ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.