کنکوری دات آی آر

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96 - کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون

درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 95 – 96

 

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%88 %D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86 %D9%88 %D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA %D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C 95 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

 

به منظور معرفی و آشنایی بیشتر شما با رشته زبان و ادبیات فارسی لازم است به اطلاعتان برسانیم که برای یافتن شغل متناسب با این رشته توانمندی هایی نظیر ویراستاری ، روزنامه نگاری ، گویندگی و خلق آثار ادبی نظم و نثر بسیار تاثیر گذار هستند. رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی گرایشی ندارد اما دانشجویان می توانند در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های ادبیات حماسی ، ادبیات غنایی ، ادبیات عرفانی ، تعلیمی و… ادامه تحصیل دهند.در صورتی که خواستار تحصیل در این رشته هستید مشاهده نمونه کارنامه های رشته زبان و ادبیات فارسی می تواند شما را در انتخاب رشته کنکور 96  یاری نماید.در ادامه مطلب چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 95 – 96 را در اختیارتان قرار داده ایم.

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تهران منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 699
نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 44%
معارف 26%
زبان 62%
ریاضی 61%
اقتصاد 72%
ادبیات تخصصی 73%
عربی تخصصی 35%
تاریخ وجغرافیا 15%
علوم اجتماعی 34%
فلسفه ومنطق 44%
روانشناسی 72%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تهران منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 138
نام درس درصد
ادبیات فارسی 67%
عربی 63%
معارف 70%
زبان 15%
ریاضی 60%
اقتصاد 87%
ادبیات تخصصی 86%
عربی تخصصی 634%
تاریخ وجغرافیا 37%
علوم اجتماعی 64%
فلسفه ومنطق 20%
روانشناسی 91%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تهران منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2559
نام درس درصد
ادبیات فارسی 26%
عربی 20%
معارف 25%
زبان 7%
ریاضی 10%
اقتصاد 18%
ادبیات تخصصی 33%
عربی تخصصی 14%
تاریخ وجغرافیا 24%
علوم اجتماعی 22%
فلسفه ومنطق 28%
روانشناسی 17%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 435
نام درس درصد
ادبیات فارسی 43%
عربی 44%
معارف 43%
زبان 20%
ریاضی 49%
اقتصاد 94%
ادبیات تخصصی 50%
عربی تخصصی 47%
تاریخ وجغرافیا 30%
علوم اجتماعی 52%
فلسفه ومنطق 30%
روانشناسی 70%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3146 رتبه کشوری : 10282
نام درس درصد
ادبیات فارسی 35%
عربی 24%
معارف 18%
زبان 17%
ریاضی 0%
اقتصاد 38%
ادبیات تخصصی 23%
عربی تخصصی 20%
تاریخ وجغرافیا 10%
علوم اجتماعی 12%
فلسفه ومنطق 25%
روانشناسی 76%

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2755
نام درس درصد
ادبیات فارسی 42%
عربی 45%
معارف 47%
زبان 0%
ریاضی 9%
اقتصاد 65%
ادبیات تخصصی 32%
عربی تخصصی 30%
تاریخ وجغرافیا 15%
علوم اجتماعی 14%
فلسفه ومنطق 15%
روانشناسی 71%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1304
نام درس درصد
ادبیات فارسی 40%
عربی 67%
معارف 48%
زبان 7%
ریاضی 27%
اقتصاد 58%
ادبیات تخصصی 38%
عربی تخصصی 50%
تاریخ وجغرافیا 14%
علوم اجتماعی 39%
فلسفه ومنطق 23%
روانشناسی 76%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2944
نام درس درصد
ادبیات فارسی 43%
عربی 27%
معارف 46%
زبان 4%
ریاضی 24%
اقتصاد 38%
ادبیات تخصصی 27%
عربی تخصصی 17%
تاریخ وجغرافیا 23%
علوم اجتماعی 10%
فلسفه ومنطق 15%
روانشناسی 66%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 352 رتبه کشوری : 2142
نام درس درصد
ادبیات فارسی 58%
عربی 63%
معارف 28%
زبان 1%
ریاضی 0%
اقتصاد 49%
ادبیات تخصصی 63%
عربی تخصصی 67%
تاریخ وجغرافیا 19%
علوم اجتماعی 44%
فلسفه ومنطق 22%
روانشناسی 86%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری یزد منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1293
نام درس درصد
ادبیات فارسی 44%
عربی 36%
معارف 27%
زبان 36%
ریاضی 10%
اقتصاد 20%
ادبیات تخصصی 43%
عربی تخصصی 49%
تاریخ وجغرافیا 7%
علوم اجتماعی 47%
فلسفه ومنطق 14%
روانشناسی 91%

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری یزد منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 5038
نام درس درصد
ادبیات فارسی 23%
عربی 6%
معارف -2%
زبان 5%
ریاضی 5%
اقتصاد 45%
ادبیات تخصصی 30%
عربی تخصصی 17%
تاریخ وجغرافیا 48%
علوم اجتماعی 14%
فلسفه ومنطق 8%
روانشناسی 49%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه  1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1274
نام درس درصد
ادبیات فارسی 48%
عربی 42%
معارف 34%
زبان 2%
ریاضی 17%
اقتصاد 69%
ادبیات تخصصی 43%
عربی تخصصی 50%
تاریخ وجغرافیا 25%
علوم اجتماعی 55%
فلسفه ومنطق 12%
روانشناسی 76%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 4846
نام درس درصد
ادبیات فارسی 22%
عربی 26%
معارف 12%
زبان 0%
ریاضی 2%
اقتصاد 54%
ادبیات تخصصی 18%
عربی تخصصی 30%
تاریخ وجغرافیا 26%
علوم اجتماعی 14%
فلسفه ومنطق 7%
روانشناسی 57%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری اصفهان  منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1867
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 46%
معارف 45%
زبان 27%
ریاضی 8%
اقتصاد 54%
ادبیات تخصصی 42%
عربی تخصصی 52%
تاریخ وجغرافیا 25%
علوم اجتماعی 17%
فلسفه ومنطق 9%
روانشناسی 79%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری گیلان  منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2374 
نام درس درصد
ادبیات فارسی 54%
عربی 40%
معارف 22%
زبان 55%
ریاضی 4%
اقتصاد 29%
ادبیات تخصصی 46%
عربی تخصصی 37%
تاریخ وجغرافیا 24%
علوم اجتماعی 39%
فلسفه ومنطق 3%
روانشناسی 59%

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری گیلان منطقه  3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 8787
نام درس درصد
ادبیات فارسی 35%
عربی 9%
معارف 19%
زبان 14%
ریاضی -1%
اقتصاد 24%
ادبیات تخصصی 25%
عربی تخصصی 25%
تاریخ وجغرافیا 10%
علوم اجتماعی 27%
فلسفه ومنطق 4%
روانشناسی 24%

رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تبریز منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2252
نام درس درصد
ادبیات فارسی 46%
عربی 32%
معارف 26%
زبان 3%
ریاضی 14%
اقتصاد 63%
ادبیات تخصصی 16%
عربی تخصصی 35%
تاریخ وجغرافیا 13%
علوم اجتماعی 24%
فلسفه ومنطق 14%
روانشناسی 64%

کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تبریز منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 5785
نام درس درصد
ادبیات فارسی 40%
عربی 19%
معارف 25%
زبان 1%
ریاضی 5%
اقتصاد 52%
ادبیات تخصصی 24%
عربی تخصصی 27%
تاریخ وجغرافیا 20%
علوم اجتماعی 9%
فلسفه ومنطق -1%
روانشناسی 61%

درصد و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری تبریز منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 8509
نام درس درصد
ادبیات فارسی 25%
عربی 15%
معارف 32%
زبان 8%
ریاضی -1%
اقتصاد 27%
ادبیات تخصصی 16%
عربی تخصصی 4%
تاریخ وجغرافیا 25%
علوم اجتماعی 17%
فلسفه ومنطق 26%
روانشناسی 49%

آخرین کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری قم منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 5131
نام درس درصد
ادبیات فارسی 47%
عربی 30%
معارف 23%
زبان 1%
ریاضی -2%
اقتصاد 45%
ادبیات تخصصی 25%
عربی تخصصی 22%
تاریخ وجغرافیا 44%
علوم اجتماعی 42%
فلسفه ومنطق 9%
روانشناسی 59%

%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

 

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

 

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 95 – 96

 

 

مشاوره تحصیلی – ایران مشاوره – نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ – انتخاب رشته کنکور انسانی 96 – انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته دکتری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ – انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 95 – 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 95 – 96 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته دکتری – مشاوره تحصیلی تلفنی – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور 97 – مشاوره تلفنی کنکور – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – دندانپزشکی بدون کنکور – اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی – مصاحبه دکتری سراسری 96 – پرستاری بدون کنکور – ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 – راهنمای دریافت امریه سربازی – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه – حذفیات کنکور 96 – منابع کنکور تجربی 97 – جمع بندی کنکور 96 – بهترین منابع کنکور 97 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 – میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان – میزان شهریه دانشگاه آزاد 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 کارشناسی ارشد و دکتری – کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 96  – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد 96 – بودجه بندی کنکور 96 – تاریخ برگزاری کنکور 96 – جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور 96 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 – دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – مشاوره کنکور 97 – اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا – شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان – میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96 – میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت – بهترین دی وی دی های کنکور – کارنامه سبز کنکور چیست – اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری 96 – کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد 95 – 96 – شرایط دکتری بدون آزمون – شرایط تحصیل پزشکی در کانادا – انتخاب رشته نهم به دهم – شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا – شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان – میزان تاثیر معدل در کنکور 97 – ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 – شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون – میزان شهریه کارشناسی ارشد 96 – شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم 96 – 97 – دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی – انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی – شرایط رشته های دارای تعهد خدمت – شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد – از شیمی دارویی به داروسازی – ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 – ثبت نام مدارس شاهد 96 – 97 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – کنکور ریاضی 96 – کنکور انسانی 96 – آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد 95 – 96 – تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 – 97 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کنکور هنر 96 – کنکور منحصرا زبان 96 – ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97 – کنکور تجربی 96 – اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97 – اعلام نتایج کنکور سراسری 96 – هوشبری بدون کنکور – مامایی بدون کنکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :
کارنامه قبولی کنکور , تراز قبولی کنکور , درصد قبولی کنکور ,

بازدید : 0 تاریخ : یکشنبه 01 مرداد 1396 زمان : 9:21 نویسنده : iranmoshavere نظرات ()

ارسال نظر برای این مطلب

 

 

لینک منبع

به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 64 بار بار دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاريخ : 23 جولای 2017 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.