کنکوری دات آی آر

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96 - کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون


درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری 95 – 96

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%88 %D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C 95 %E2%80%93 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

 

اگر قصد تحصیل در رشته علوم سیاسی را دارید لازم است بدانید که هدف این رشته بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می باشد و این رشته آگاهی و دانش اجتماعی ,کارکرد اصول و قواعد حاکم برروابط میان نیروهای اجتماعی را کشف می کند و چگونگی کارکرد آنها را آموزش می دهد.فارغ التحصیلان این رشته می توانند در وزارت کشور، وزارت امور خارجه و یا مطبوعات به فعالیت بپردازند.در صورتی که خواستار تحصیل در این رشته هستید مشاهده نمونه کارنامه های رشته علوم سیاسی می تواند در انتخاب رشته کنکور 96 تاثیر گذار باشد.در ادامه مطلب چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96 را در اختیارتان قرار داده ایم.در صورت تمایل می توانید انتخاب رشته کنکور انسانی 96 خود را به مشاوران ما بسپارید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری تهران منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 395
نام درس درصد
ادبیات فارسی 66%
عربی 56%
معارف 52%
زبان 40%
ریاضی 27%
اقتصاد 85%
ادبیات تخصصی 67%
عربی تخصصی 65%
تاریخ وجغرافیا 55%
علوم اجتماعی 47%
فلسفه ومنطق 34%
روانشناسی 74%

 

رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری تهران منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 755
نام درس درصد
ادبیات فارسی 52%
عربی 22%
معارف 40%
زبان 7%
ریاضی 30%
اقتصاد 63%
ادبیات تخصصی 22%
عربی تخصصی 10%
تاریخ وجغرافیا 46%
علوم اجتماعی 44%
فلسفه ومنطق 54%
روانشناسی 87%

 

کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری تهران منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3889
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30%
عربی 12%
معارف 21%
زبان 0%
ریاضی 6%
اقتصاد 34%
ادبیات تخصصی 24%
عربی تخصصی 14%
تاریخ وجغرافیا 24%
علوم اجتماعی 30%
فلسفه ومنطق 8%
روانشناسی 76%

 

درصد و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری علامه طباطبایی -تهران  منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 987
نام درس درصد
ادبیات فارسی 34%
عربی 59%
معارف 40%
زبان 8%
ریاضی 10%
اقتصاد 61%
ادبیات تخصصی 44%
عربی تخصصی 42%
تاریخ وجغرافیا 14%
علوم اجتماعی 47%
فلسفه ومنطق 31%
روانشناسی 60%

 

درصد قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری علامه طباطبایی -تهران  منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1589
نام درس درصد
ادبیات فارسی 48%
عربی 38%
معارف 31%
زبان 23%
ریاضی 20%
اقتصاد 40%
ادبیات تخصصی 27%
عربی تخصصی 40%
تاریخ وجغرافیا 34%
علوم اجتماعی 24%
فلسفه ومنطق 28%
روانشناسی 67%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری  علامه طباطبایی -تهران منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 4111
نام درس درصد
ادبیات فارسی 10%
عربی 27%
معارف 38%
زبان 7%
ریاضی 5%
اقتصاد 23%
ادبیات تخصصی 20%
عربی تخصصی 29%
تاریخ وجغرافیا 34%
علوم اجتماعی 54%
فلسفه ومنطق 13%
روانشناسی 26%

رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1037
نام درس درصد
ادبیات فارسی 56%
عربی 38%
معارف 70%
زبان 1%
ریاضی 12%
اقتصاد 65%
ادبیات تخصصی 44%
عربی تخصصی 37%
تاریخ وجغرافیا 29%
علوم اجتماعی 40%
فلسفه ومنطق 23%
روانشناسی 70%

 

کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3344
نام درس درصد
ادبیات فارسی 19%
عربی 27%
معارف 36%
زبان 2%
ریاضی 4%
اقتصاد 43%
ادبیات تخصصی 46%
عربی تخصصی 45%
تاریخ وجغرافیا 31%
علوم اجتماعی 20%
فلسفه ومنطق 4%
روانشناسی 51%

 

درصد و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1449
نام درس درصد
ادبیات فارسی 41%
عربی 14%
معارف 12%
زبان 11%
ریاضی 20%
اقتصاد 83%
ادبیات تخصصی 43%
عربی تخصصی 20%
تاریخ وجغرافیا 15%
علوم اجتماعی 16%
فلسفه ومنطق 12%
روانشناسی 57%

 

درصد قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری فردسی مشهد منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1596
نام درس درصد
ادبیات فارسی 33%
عربی 28%
معارف 65%
زبان 14%
ریاضی 15%
اقتصاد 38%
ادبیات تخصصی 49%
عربی تخصصی 20%
تاریخ وجغرافیا 8%
علوم اجتماعی 46%
فلسفه ومنطق 22%
روانشناسی 84%

 

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری فردسی مشهد منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 3290
نام درس درصد
ادبیات فارسی 11%
عربی 30%
معارف 46%
زبان 0%
ریاضی 5%
اقتصاد 41%
ادبیات تخصصی 20%
عربی تخصصی 31%
تاریخ وجغرافیا 42%
علوم اجتماعی 54%
فلسفه ومنطق 13%
روانشناسی 66%

 

رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری فردسی مشهد منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2914
نام درس درصد
ادبیات فارسی 18%
عربی 31%
معارف 35%
زبان 22%
ریاضی 5%
اقتصاد 12%
ادبیات تخصصی 26%
عربی تخصصی 14%
تاریخ وجغرافیا 33%
علوم اجتماعی 36%
فلسفه ومنطق 24%
روانشناسی 57%

 

کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شاهد تهران منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 1735
نام درس درصد
ادبیات فارسی 25%
عربی 28%
معارف 20%
زبان 3%
ریاضی 17%
اقتصاد 56%
ادبیات تخصصی 42%
عربی تخصصی 35%
تاریخ وجغرافیا 36%
علوم اجتماعی 24%
فلسفه ومنطق 36%
روانشناسی 54%

 

درصد و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 1 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2013
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30%
عربی 32%
معارف 31%
زبان 15%
ریاضی 19%
اقتصاد 63%
ادبیات تخصصی 34%
عربی تخصصی 35%
تاریخ وجغرافیا 29%
علوم اجتماعی 27%
فلسفه ومنطق 18%
روانشناسی 49%

 

درصد قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری مازنداران منطقه  2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 5377
نام درس درصد
ادبیات فارسی 38%
عربی 22%
معارف 45%
زبان 56%
ریاضی 0%
اقتصاد 40%
ادبیات تخصصی 17%
عربی تخصصی 19%
تاریخ وجغرافیا 29%
علوم اجتماعی 8%
فلسفه ومنطق 11%
روانشناسی 39%

 

کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری مازندران منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 7895
نام درس درصد
ادبیات فارسی 29%
عربی 9%
معارف 2%
زبان -3%
ریاضی -1%
اقتصاد 49%
ادبیات تخصصی 28%
عربی تخصصی -1%
تاریخ وجغرافیا 52%
علوم اجتماعی 17%
فلسفه ومنطق 11%
روانشناسی 54%

 

رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری یزد منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 2917
نام درس درصد
ادبیات فارسی 23%
عربی 59%
معارف 34%
زبان 3%
ریاضی 1%
اقتصاد 45%
ادبیات تخصصی 46%
عربی تخصصی 44%
تاریخ وجغرافیا 20%
علوم اجتماعی 44%
فلسفه ومنطق 5%
روانشناسی 82%

 

کارنامه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری یزد منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 9201
نام درس  درصد
ادبیات فارسی 17%
عربی 14%
معارف 27%
زبان 9%
ریاضی -6%
اقتصاد 38%
ادبیات تخصصی 26%
عربی تخصصی 8%
تاریخ وجغرافیا 10%
علوم اجتماعی 52%
فلسفه ومنطق 15%
روانشناسی 56%

 

درصد و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه 2 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 4489
نام درس درصد
ادبیات فارسی 30%
عربی 24%
معارف 26%
زبان 3%
ریاضی 15%
اقتصاد 27%
ادبیات تخصصی 35%
عربی تخصصی 14%
تاریخ وجغرافیا 20%
علوم اجتماعی 11%
فلسفه ومنطق 15%
روانشناسی 46%

 

درصد قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه سراسری شیراز منطقه 3 سال 95 – 96

 

رشته : انسانی رتبه در منطقه : 4580
نام درس درصد
ادبیات فارسی 23%
عربی 59%
معارف 30%
زبان -1%
ریاضی -5%
اقتصاد 5%
ادبیات تخصصی 45%
عربی تخصصی 25%
تاریخ وجغرافیا 28%
علوم اجتماعی 29%
فلسفه ومنطق 18%
روانشناسی 47%

 

%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته علوم سیاسی دانشگاه دولتی 95 – 96

 

مشاوره تحصیلی – ایران مشاوره – نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ – انتخاب رشته کنکور انسانی 96 – انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته دکتری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ – انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 95 – 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 95 – 96 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته دکتری – مشاوره تحصیلی تلفنی – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور 97 – مشاوره تلفنی کنکور – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – دندانپزشکی بدون کنکور – اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی – مصاحبه دکتری سراسری 96 – پرستاری بدون کنکور – ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 – راهنمای دریافت امریه سربازی – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه – حذفیات کنکور 96 – منابع کنکور تجربی 97 – جمع بندی کنکور 96 – بهترین منابع کنکور 97 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 – میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان – میزان شهریه دانشگاه آزاد 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 کارشناسی ارشد و دکتری – کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 96  – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد 96 – بودجه بندی کنکور 96 – تاریخ برگزاری کنکور 96 – جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور 96 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 – دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – مشاوره کنکور 97 – اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا – شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان – میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96 – میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت – بهترین دی وی دی های کنکور – کارنامه سبز کنکور چیست – اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری 96 – کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد 95 – 96 – شرایط دکتری بدون آزمون – شرایط تحصیل پزشکی در کانادا – انتخاب رشته نهم به دهم – شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا – شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان – میزان تاثیر معدل در کنکور 97 – ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 – شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون – میزان شهریه کارشناسی ارشد 96 – شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم 96 – 97 – دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی – انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی – شرایط رشته های دارای تعهد خدمت – شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد – از شیمی دارویی به داروسازی – ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 – ثبت نام مدارس شاهد 96 – 97 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – کنکور ریاضی 96 – کنکور انسانی 96 – آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد 95 – 96 – تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 – 97 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کنکور هنر 96 – کنکور منحصرا زبان 96 – ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97 – کنکور تجربی 96 – اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97 – اعلام نتایج کنکور سراسری 96 – هوشبری بدون کنکور – مامایی بدون کنکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :
نمونه کارنامه قبولی کنکور , درصد قبولی کنکور سراسری , رتبه قبولی دانشگاه دولتی ,

بازدید : 0 تاریخ : یکشنبه 01 مرداد 1396 زمان : 9:8 نویسنده : iranmoshavere نظرات ()

ارسال نظر برای این مطلبلینک منبع

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 45 بار بار دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاريخ : 23 جولای 2017 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.