کنکوری دات آی آر

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96 - کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون


درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه دولتی 95 – 96

%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%88 %D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87 %D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1 %D9%88 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 %D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C 95 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938

 

در خصوص معرفی رشته آمار و کاربرد ها و هدف از این رشته باید به اطلاعتان برسانیم که هدف این رشته کاربرد علمی مبانی ریاضی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات ارقامی می باشد.ضمن اینکه امکان ادامه تحصیل در رشته آمار و کاربرد ها تا مقطع دکتری نیز وجود خواهد داشت. توجه داشته باشید که مشاهده نمونه کارنامه های رشته آمار و کاربردها می تواند در انتخاب رشته کنکور 96 تاثیر مثبتی داشته باشد.بنابراین اگر شما هم قصد تحصیل در رشته آمار را دارید در ادامه مطلب می توانید چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه دولتی 95 – 96 که در اختیارتان قرار داده ایم را مشاهده نمایید.در صورت تمایل می توانید برای انجام انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 با مشاوران ما مشورت نمایید.

کارنامه قبولی رشته آمار دانشگاه سراسری تهران منطقه 1 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 3045
نام درس درصد
ادبیات فارسی 62%
عربی 50%
معارف 85%
زبان 44%
ریاضیات 33%
فیزیک 37%
شیمی 27%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری تهران منطقه 2 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 4206
نام درس درصد
ادبیات فارسی 43%
عربی 22%
معارف 75%
زبان 35%
ریاضیات 17%
فیزیک 28%
شیمی 23%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری تهران  منطقه 3 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 2610
نام درس درصد
ادبیات فارسی 23%
عربی 60%
معارف 42%
زبان 83%
ریاضیات 19%
فیزیک 6%
شیمی 18%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 2 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 3106 
نام درس درصد
ادبیات فارسی 34%
عربی 49%
معارف 68%
زبان 74%
ریاضیات 22%
فیزیک 38%
شیمی 29%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری شهید بهشتی منطقه 2 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 5446
نام درس درصد
ادبیات فارسی 59%
عربی 66%
معارف 74%
زبان 60%
ریاضیات 11%
فیزیک 10%
شیمی 18%

کارنامه  قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 1 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 6522
نام درس درصد
ادبیات فارسی 66%
عربی 25%
معارف 52%
زبان 63%
ریاضیات 17%
فیزیک 16%
شیمی 26%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 2 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 7121 
نام درس درصد
ادبیات فارسی 25%
عربی 15%
معارف 60%
زبان 37%
ریاضیات 22%
فیزیک 24%
شیمی 15%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 3 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 6388
نام درس درصد
ادبیات فارسی 29%
عربی 16%
معارف 57%
زبان 23%
ریاضیات 8%
فیزیک 7%
شیمی 5%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری علامه طباطبایی منطقه 1 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 6968
نام درس درصد
ادبیات فارسی 53%
عربی 24%
معارف 31%
زبان 56%
ریاضیات 26%
فیزیک 32%
شیمی 15%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری  علامه طباطبایی منطقه 2 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 7195
نام درس درصد
ادبیات فارسی 35%
عربی 27%
معارف 34%
زبان 68%
ریاضیات 10%
فیزیک 28%
شیمی 13%

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

کارنامه  قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری علامه طباطبایی منطقه 3 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 3923 
نام درس درصد
ادبیات فارسی 49%
عربی 63%
معارف 62%
زبان 1%
ریاضیات 2%
فیزیک 20%
شیمی 7%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 1 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 9187 
نام درس درصد
ادبیات فارسی 37%
عربی 28%
معارف 75%
زبان 53%
ریاضیات 8%
فیزیک 40%
شیمی 12%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه 1 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 13726
نام درس درصد
ادبیات فارسی 51%
عربی 52%
معارف 59%
زبان 70%
ریاضیات 5%
فیزیک 10%
شیمی 7%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری فردوسی مشهد منطقه  2 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 9778
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 32%
معارف 50%
زبان 24%
ریاضیات 12%
فیزیک 10%
شیمی 13%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 1 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 11363 
نام درس درصد
ادبیات فارسی 43%
عربی 28%
معارف 74%
زبان 26%
ریاضیات 10%
فیزیک 16%
شیمی 5%

کارنامه  قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان منطقه 2 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 7797
نام درس درصد
ادبیات فارسی 39%
عربی 12%
معارف 65%
زبان 28%
ریاضیات 8%
فیزیک 23%
شیمی 23%

کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری اصفهان  منطقه 3 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 5480
نام درس درصد
ادبیات فارسی 14%
عربی 26%
معارف 46%
زبان -1%
ریاضیات 8%
فیزیک 20%
شیمی 12%

درصد و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری قم منطقه 1 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 16357 
نام درس درصد
ادبیات فارسی 29%
عربی 16%
معارف 40%
زبان -1%
ریاضیات 14%
فیزیک 5%
شیمی 18%

 رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری قم  منطقه  2 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 16584 رتبه کشوری : 43491
نام درس درصد
ادبیات فارسی 35%
عربی 14%
معارف 34%
زبان 0%
ریاضیات 1%
فیزیک 0.8%
شیمی 19%

آخرین رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری قم منطقه 3 سال 95 – 96
رشته : ریاضی رتبه در منطقه : 11997 رتبه کشوری : 65570
نام درس درصد
ادبیات فارسی 17%
عربی 9.4%
معارف 22%
زبان 24%
ریاضیات 1%
فیزیک 4%
شیمی 3%

%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87 %D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

entekhab reshte1 کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه دولتی 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938

 

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…

منبع: کارنامه و رتبه قبولی رشته آمار و کاربردها دانشگاه سراسری 95 – 96

 

مشاوره تحصیلی – ایران مشاوره – نتایج آزمون تیزهوشان ۹۶ – ۹۷ – انتخاب رشته کنکور انسانی 96 – انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته دکتری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری ۹۶ – تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ۹۶ – انتخاب رشته کنکور تجربی ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی سراسری ۹۵ – ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی سراسری ۹۵ – ۹۶ – انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۶ – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی سراسری 95 – 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری 95 – 96 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته دکتری – مشاوره تحصیلی تلفنی – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – کارنامه و رتبه قبولی رشته پرستاری سراسری 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور 97 – مشاوره تلفنی کنکور – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – دندانپزشکی بدون کنکور – اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – شرایط تحصیل مجدد رشته پزشکی – مصاحبه دکتری سراسری 96 – پرستاری بدون کنکور – ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 – راهنمای دریافت امریه سربازی – ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانه – حذفیات کنکور 96 – منابع کنکور تجربی 97 – جمع بندی کنکور 96 – بهترین منابع کنکور 97 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 96 – لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 – میزان شهریه دانشگاه پردیس خودگردان – میزان شهریه دانشگاه آزاد 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – رتبه و کارنامه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته روان شناسی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته حقوق دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته دامپزشکی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه پیام نور 96 کارشناسی ارشد و دکتری – کارنامه و رتبه قبولی رشته حسابداری دانشگاه آزاد 95 – 96 – میزان شهریه دانشگاه غیر انتفاعی 96  – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد 96 – بودجه بندی کنکور 96 – تاریخ برگزاری کنکور 96 – جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور 96 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور دانشگاه آزاد – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 – دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – مشاوره کنکور 97 – اعلام نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا – شرایط تحصیل پزشکی در انگلستان – میزان شهریه کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 96 – میزان شهریه دانشگاه آزاد مازاد ظرفیت – بهترین دی وی دی های کنکور – کارنامه سبز کنکور چیست – اعلام نتایج مصاحبه دکتری سراسری 96 – کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی سراسری 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد 95 – 96 – شرایط دکتری بدون آزمون – شرایط تحصیل پزشکی در کانادا – انتخاب رشته نهم به دهم – شرایط تحصیل پزشکی در ایتالیا – شرایط تحصیل در دانشگاه های پردیس خودگردان – میزان تاثیر معدل در کنکور 97 – ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 – شرایط کارشناسی ارشد بدون آزمون – میزان شهریه کارشناسی ارشد 96 – شرایط ثبت نام دانشگاه تربیت معلم 96 – 97 – دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی – انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد 96 – شرایط تحصیل همزمان با خدمت سربازی – شرایط رشته های دارای تعهد خدمت – شرایط نقل و انتقالات و میهمانی دانشگاه آزاد – از شیمی دارویی به داروسازی – ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی 97 – 98 – ثبت نام مدارس شاهد 96 – 97 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – کنکور ریاضی 96 – کنکور انسانی 96 – آیا امکان تحصیل در رشته های پیراپزشکی علمی کاربردی وجود دارد؟ – کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد 95 – 96 – کارنامه و رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه آزاد 95 – 96 – تخمین رتبه قبولی آزمون نمونه دولتی 96 – 97 – شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 96 – 97 – کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 – کنکور هنر 96 – کنکور منحصرا زبان 96 – ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد 97 – کنکور تجربی 96 – اعتراض به نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97 – اعلام نتایج کنکور سراسری 96 – هوشبری بدون کنکور – مامایی بدون کنکور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :
رتبه قبولی کنکور , کنکور سراسری , درصد قبولی دانشگاه دولتی , نمونه کارنامه قبولی کنکور ,

بازدید : 0 تاریخ : یکشنبه 01 مرداد 1396 زمان : 8:23 نویسنده : iranmoshavere نظرات ()

ارسال نظر برای این مطلبلینک منبع

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

به این مطلب امتیاز دهید.
5 / 0
[ 0 رای ]
بازدید : 38 بار بار دسته بندی : دسته‌بندی نشده تاريخ : 24 جولای 2017 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.