کنکوری دات آی آر

آگوست 2017 - صفحه 4 از 9 - کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون

24 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد یاسوج 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد یاسوج 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد یاسوج 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد یاسوج 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر […]

36 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گرگان 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گرگان 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد گرگان 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد گرگان 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر […]

17 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خوی 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خوی 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد خوی 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خوی 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خوی 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون […]

39 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مشهد 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مشهد 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد مشهد 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مشهد 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر […]

13 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرمشهر 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرمشهر 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد خرمشهر 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرمشهر 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر […]

44 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بجنورد 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بجنورد 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد بجنورد 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بجنورد 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر […]

46 بار بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی هرمزگان 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی هرمزگان 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی هرمزگان 95 – 96 کارنامه-و-رتبه-قبولی-رشته-روانشناسی-دانشگاه-دولتی-هرمزگان-95—96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی هرمزگان 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938   رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی سه گرایش روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی و روانسنجی را در بر می گیرد.رشته روانشناسی یک رشته […]

14 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد میانه 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون […]

42 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سراب 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سراب 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد سراب 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سراب 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سراب 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون […]

52 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مراغه 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مراغه 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد مراغه 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مراغه 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مراغه 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون […]