کنکوری دات آی آر

دسته‌بندی نشده | کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون

0 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خوی ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خوی ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد خوی ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خوی ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خوی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون […]

0 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مشهد ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مشهد ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد مشهد ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مشهد ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر […]

1 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرمشهر ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرمشهر ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد خرمشهر ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خرمشهر ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر […]

1 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بجنورد ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بجنورد ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد بجنورد ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد بجنورد ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر […]

1 بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی هرمزگان ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی هرمزگان ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی هرمزگان ۹۵ – ۹۶ کارنامه-و-رتبه-قبولی-رشته-روانشناسی-دانشگاه-دولتی-هرمزگان-۹۵—۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته روانشناسی دانشگاه دولتی هرمزگان ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی سه گرایش روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی و روانسنجی را در بر می گیرد.رشته روانشناسی یک رشته […]

1 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد میانه ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانه ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون […]

1 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سراب ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سراب ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد سراب ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سراب ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سراب ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون […]

1 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مراغه ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مراغه ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد مراغه ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مراغه ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مراغه ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون […]

2 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرند ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرند ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد مرند ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرند ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرند ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون […]

4 بار
تفاوت دوره های تمام وقت و پاره وقت دانشگاه آزاد

تفاوت دوره های تمام وقت و پاره وقت دانشگاه آزاد

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ بررسی تفاوت های دوره های تمام وقت و پاره وقت در دانشگاه آزاد تفاوت دوره های تمام وقت و پاره وقت دانشگاه آزاد   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تفاوت دوره های تمام وقت و پاره وقت دانشگاه آزاد با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   با توجه به گرایش بسیاری از داوطلبان به تحصیل در دانشگاه […]

1 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون […]

1 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر […]

1 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون […]

2 بار
رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶

رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶ رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸ رشته ی دندانپزشکی در ۲۰۳ […]

2 بار
رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی ۹۵ – ۹۶

رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری مرکزی ۹۵ – ۹۶ رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی ۹۵ – ۹۶ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸ هدف از ارائه ی رشته ی دندانپزشکی آموزش […]

2 بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری البرز ۹۵ – ۹۶ کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز ۹۵ – ۹۶ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز ۹۵ – ۹۶ با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸  رشته ی دندانپزشکی در ۲۰۳ واحد به مدت […]

3 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارومیه ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارومیه ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ارومیه ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارومیه ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   در چند سال اخیر علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر […]

2 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   در چند سال گذشته علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر […]