کنکوری دات آی آر

دسته‌بندی نشده بایگانی - صفحه 22 از 29 - کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون

15 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد پرند 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون […]

43 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رباط کریم 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر […]

19 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد دماوند 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   علاوه بر ثبت نام بدون […]

24 بار بار
رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی 95 – 96

رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری خراسان جنوبی 95 – 96 رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی 95 – 96 با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938 رشته ی دندانپزشکی در 203 […]

34 بار بار
رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی 95 – 96

رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری مرکزی 95 – 96 رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی 95 – 96 با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938 هدف از ارائه ی رشته ی دندانپزشکی آموزش […]

32 بار بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری البرز 95 – 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز 95 – 96 با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938  رشته ی دندانپزشکی در 203 واحد به مدت […]

64 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارومیه 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارومیه 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ارومیه 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارومیه 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   در چند سال اخیر علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر […]

18 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   در چند سال گذشته علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر […]

28 بار بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 95 – 96

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 95 – 96

1 2 3 4 5 لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 95 – 96 لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر دربارهلیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938   در چند سال اخیر علاوه بر […]

45 بار بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران 95 – 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران 95 – 96   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران 95 – 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938 […]