کنکوری دات آی آر

دسته‌بندی نشده | کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون

1 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد پرند ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون […]

6 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رباط کریم ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر […]

2 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دماوند ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   علاوه بر ثبت نام بدون […]

4 بار
رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶

رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶ رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی خراسان جنوبی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸ رشته ی دندانپزشکی در ۲۰۳ […]

4 بار
رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی ۹۵ – ۹۶

رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری مرکزی ۹۵ – ۹۶ رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی ۹۵ – ۹۶ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه و کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مرکزی ۹۵ – ۹۶ با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸ هدف از ارائه ی رشته ی دندانپزشکی آموزش […]

6 بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری البرز ۹۵ – ۹۶ کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز ۹۵ – ۹۶ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی البرز ۹۵ – ۹۶ با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸  رشته ی دندانپزشکی در ۲۰۳ واحد به مدت […]

10 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارومیه ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارومیه ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ارومیه ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ارومیه ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   در چند سال اخیر علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر […]

6 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تبریز ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تبریز ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   در چند سال گذشته علاوه بر ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه هایی نظیر پیام نور، غیر […]

8 بار
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر ۹۵ – ۹۶

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته های بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر ۹۵ – ۹۶ لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر دربارهلیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   در چند سال اخیر علاوه بر […]

12 بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران ۹۵ – ۹۶ کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی تهران ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸ […]

20 بار
اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶

اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ تاریخ و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   طبق روال هر ساله تقریبا یک هفته پس از اعلام نتایج کنکور سراسری به طور دقیق تر یعنی در نیمه دوم مرداد ماه،نوبت به انجام انتخاب […]

5 بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی تهران ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی تهران ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری تهران ۹۵ – ۹۶ کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی تهران ۹۵ – ۹۶ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی تهران ۹۵ – ۹۶ با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸ روز به روز با افزایش […]

99 بار
تاثیر سهمیه ۵ درصد ایثارگران و جانبازان در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶

تاثیر سهمیه ۵ درصد ایثارگران و جانبازان در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ اطلاع از چگونگی و نحوه اعمال سهمیه ۵ درصدی ایثارگران (جانبازان و رزمندگان) زیر ۲۵ درصد در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ -۹۷ تاثیر سهمیه ۵ درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری     برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تاثیر سهمیه ۵ درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   […]

5 بار
آزمون عملی کنکور هنر ۹۶

آزمون عملی کنکور هنر ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ لیست رشته ها و زمان برگزاری آزمون عملی کنکور هنر ۹۶ – ۹۷ آزمون عملی کنکور هنر ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آزمون عملی کنکور هنر با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   هر ساله شاهد گرایش شماری از داوطلبان کنکوری به رشته های متنوع و جذاب گروه آزمایشی کنکور هنر هستیم.اما همواره در رابطه […]

5 بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مازندران ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مازندران ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری مازندران ۹۵ – ۹۶ کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مازندران ۹۵ – ۹۶ برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی مازندران ۹۵ – ۹۶ با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸ دندانپزشک به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و […]

2 بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و کارنامه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶ کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر […]

1 بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و کارنامه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶ کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   رشته مهندسی […]

1 بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ درصد و کارنامه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶ کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تهران ۹۵ – ۹۶ با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – ۹۰۹۹۰۷۲۹۳۸   یکی از […]