کنکوری دات آی آر

سپتامبر 2017 - کنکوری دات آی آر

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)25 هزارتومان

بانک تست طبقه بندی شده کانون (رشته تجربی)

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از ۵۰۰۰ تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع ۲۵ مرحله آزمون های حضوری سال 94-95 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون

42 بار بار
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تربت جام 96 – 97

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تربت جام 96 – 97

1 2 3 4 5  لیست رشته های بدون کنکور کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی تربت جام 96 – 97 ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تربت جام 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938 […]

27 بار بار
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی لامرد 96 – 97

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی لامرد 96 – 97

1 2 3 4 5  لیست رشته های بدون کنکور کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی لامرد 96 – 97 ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی لامرد 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938   […]

26 بار بار
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی پاسارگاد 96 – 97

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی پاسارگاد 96 – 97

1 2 3 4 5  لیست رشته های بدون کنکور کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی پاسارگاد 96 – 97   ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97     برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی پاسارگاد 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر […]

46 بار بار
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی فیروز آباد 96 – 97

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی فیروز آباد 96 – 97

1 2 3 4 5  لیست رشته های بدون کنکور کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی فیروز آباد 96 – 97 ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی فیروز آباد 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938 […]

60 بار بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل منطقه 2 کنکور 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل منطقه 2 کنکور 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته اتاق عمل منطقه 2 کنکور 95 – 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل منطقه 2 کنکور 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته اتاق عمل منطقه 2 کنکور 95 – 96 با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938 برای تحصیل در مقطع کارشناسی […]

52 بار بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 3 کنکور 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 3 کنکور 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته پزشکی منطقه 3 کنکور 95 – 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 3 کنکور 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته پزشکی منطقه 3 کنکور 95 – 96 با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938 اگر شما علاقه مند به رشته پرطرفدار پزشکی […]

67 بار بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی منطقه 3 کنکور 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی منطقه 3 کنکور 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته بینایی سنجی منطقه 3 کنکور 95 – 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی منطقه 3 کنکور 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته بینایی سنجی منطقه 3 کنکور 95 – 96 با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938    رشته ی بینایی سنجی […]

41 بار بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی منطقه 3 کنکور 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی منطقه 3 کنکور 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته فیزیوتراپی منطقه 3 کنکور 95 – 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی منطقه 3 کنکور 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی منطقه 3 کنکور 95 – 96 با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938  رشته ی فیزیوتراپی را باید در تمامی دنیا […]

41 بار بار
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی کوار 96 – 97

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی کوار 96 – 97

1 2 3 4 5  لیست رشته های بدون کنکور کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی کوار 96 – 97 ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97   برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی کوار 96 – 97 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938   […]

27 بار بار
کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه 3 کنکور 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه 3 کنکور 95 – 96

1 2 3 4 5 درصد و نمونه کارنامه قبولی رشته هوشبری منطقه 3 کنکور 95 – 96 کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه 3 کنکور 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه 3 کنکور 95 – 96 با مشاوران مرکز ایران مشاوره تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938 درتعریف رشته هوشبری باید بدانید که این رشته از […]